Organizator (Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije, ki deluje pod okriljem Društva za marketing Slovenije – DMS, v nadaljevanju ŠSDMS) si pridržuje pravice do spremembe programa in govorcev ter odpovedi dogodka, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščeni vsi kupci kotizacij in kupnina bo v celoti povrnjena.

Organizator jamči za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb. Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo organizator posebej označil in napovedal vnaprej v vseh javnih objavah programa (na spletni strani, na tiskani brošuri dogodka …).

Organizator si pridržuje pravice do prepovedi vstopa ali zahtevi po zapustitvi dogodka določeni osebi, na podlagi neprimernega vedenja po lastni presoji članov organizacijske ekipe ali vseh, ki delujejo pod organizatorjevo avtoriteto.

Z registracijo na dogodku vsi obiskovalci soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi morebiti prikazovale obiskovalce. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Obiskovalci se odrečejo uveljavljenja kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo njihovo omembo ali podobnost. Obiskovalci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so obiskovalci omenjeni ali prikazani.

Obiskovalci se strinjajo, da jih lahko organizator kontaktira po elektronski pošti, telefonskih sporočilih (SMS) ali na drugačen način za obveščanje o dogodku.

Obiskovalci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na dogodku. Zaradi svetlobnih učinkov dogodek ni primeren za osebe z epilepsijo, za več informacij kontaktirajte organizatorja.

Obiskovalci nimajo dovoljenja za avdio ali video zajemanje katerega koli dela nastopa govorcev na dogodku. V kolikor obiskovalec želi pridobiti posebno dovoljenje, naj se v pisni zahtevi obrne na organizatorja.

PRIJAVA NA KONFERENCO

Prijava na konferenco mora biti oddana prek spletnega obrazca ali preko e-pošte. Prijava preko spletnega obrazca je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo. Skrajni rok za morebitno odjavo s povračilom celotne kupnine  je 10 dni pred konferenco. Odjava mora biti pisna. Če se boste odjavili pozneje oziroma po skrajnem roku, določenim za odjavo, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, razliko pa povrnili.

V primeru pozne odjave oz. neudeležbe na dogodku iz drugih razlogov je udeleženec dolžan poravnati kotizacijo v celoti oziroma se že plačana kotizacija v celoti zadrži.

Dolžnost prijavljenega na konferenco je, da si pred dogodkom prejeto QR kodo natisne ali jo predloži na mobilni napravi ob registraciji. Prav tako je obiskovalec ob registraciji na dogodku dolžan predložiti identifikacijski dokument. Vstopnice so vezane na osebo in niso prenosljive.

Višina kotizacije (in kaj vključuje) je objavljena na spletni strani. Ob nakupu kotizacije sta na voljo plačilo s kartico, ki se izvede takoj ali po predračunu. V primeru izbire nakupa po predračunu vam bomo poslali elektronsko sporočilo, ki potrjuje opravljeno rezervacijo. Kotizacijo poravnate v navedenem plačilnem roku. Višina kotizacije za zgodnjo prijavo (t.i. Early bird) velja samo ob pogoju plačila računa v standardnem plačilnem roku 8 koledarskih dni.

Cene kotizacij za podjetja ne vsebujejo DDV.

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.fanfara.si

Splošni pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti lastnika spletnega mesta ter njegovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na spletnem naslovu www.fanfara.si. Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije (v nadaljevanju ŠSDMS) uporabnike naproša, da si Splošne pogoje uporabe spletnega mesta www.fanfara.si pazljivo preberejo. Z vstopom na spletno mesto www.fanfara.si uporabniki potrjujejo, da so s temi pogoji uporabe seznanjeni, da z njimi soglašajo ter da jih njihove določbe zavezujejo. ŠSDMS si bo prizadeval:

  •  Da bo spletno mesto delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja;
  • Da bo v primeru izpada oziroma nedelovanja spletnega mesta ta začel delovati v najkrajšem možnem času. Organizator ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja funkcionalnost in vsebine na spletnem mestu.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, ki niso v povezavi z društvom.

Vsebine, objavljene na spletnemu mestu www.fanfara.si, so last organizatorja in se lahko s strani tretjih oseb uporabljajo le s soglasjem ŠSDMS, v nekomercialne namene, ob tem pa se morajo objaviti vsa navedena obvestila o avtorskih pravicah. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje vsebin spletnega mesta je brez pisnega soglasja prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu www.fanfara.si.

Prepovedan in kazniv je vsak poskus nepooblaščene, zlonamerne ali drugemu škodljive uporabe spletnega mesta www.fanfara.si.

Naše spletno mesto uporablja spletne piškotke, ki se shranijo na napravo s katero dostopate do spletnega mesta. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletnega mesta. Piškotki nam omogočajo zagotoviti boljšo izkušnjo ob pregledovanju spletnega mesta in anonimno spremljanje uporabe spletnega mesta. Več informacij o namenu in uporabi spletnih piškotkov lahko preberete tukaj.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega mesta. O morebitnih spremembah splošnih pogojev bo uporabnik obveščen na spletnem mestu.

Za več informacij o uporabi spletnega mesta lahko pišete na naslov info@fanfara.si.