Govorci

Matej Čer

OPIS PREDAVANJA

Globalne spremembe – glokalni rezultati

Disrupcije v ključnih panogah povzročajo korenite spremembe v našem bivanju in tudi načinu, kako poslujemo. »Spremembe v obdobju prihodnjih desetih let so primerljive z razredom sprememb zadnjih 30 do 50 let,« meni Matej Čer, ki ugotavlja, da Slovenija kot majhna država omogoča veliko priložnost za hitrejše prilagajanje globalnim spremembam: »Če se prej prilagodiš, lahko tudi druge učiš, oziroma to znanje izvažaš.« Kot zelo pomembno izpostavlja vprašanje poslovnih modelov, s katerimi lahko ‘preoblečemo’ družbo. Na konferenci bo Matej predstavil inovativni model souporabe 100 % električnih vozil Avant2Go, ki je že prisoten v več slovenskih mestih in kmalu tudi v tujini.

OPIS GOVORCA

Matej Čer je podjetnik, predavatelj in dolgoletni mentor na različnih programih podjetništva. Diplomiral je s področja motorjev z notranjim zgorevanjem, za kar je prejel tudi Prešernovo nagrado, in nato zaključil še znanstveni magistrski študij MBA.

Njegovo podjetje Avant car je sodoben ponudnik mobilnosti, ki se vse bolj izkazuje kot tehnološko podjetje. Matejeva vizija je pripomogla, da je zaživela vrsta projektov na področju električne mobilnosti – eden izmed najpomembnejših je zagotovo 100 % električni car sharing Avant2Go.
Matej je tudi izkušen vlagatelj, ki sodeluje pri razvoju lokalnih in globalnih podjetniških zgodb. Išče nove priložnosti za napredek družbe in kot mentor svoje izkušnje deli naprej ter pomaga in vzgaja nove podjetniške kadre.

Matej Čer

Obrni 10. list z nami

Za podporo se zahvaljujemo:

Za medijsko podporo se zahvaljujemo: